Conditions of Use

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG HOẶC TRUY CẬP VÀO TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI, VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DƯỚI ĐÂY. NẾU QUÝ VỊ KHÔNG CHẤP NHẬN TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG HOẶC TRUY CẬP VÀO TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI.

 

Giới thiệu

 

Chào mừng quý vị đến với http://cdind.vn và trở thành một trong những người dùng của chúng tôi.

Cdind.vn được thành lập vào năm 2016 bởi Chongqing Machinery & Electronics Holding (Group) Co. Ltd. và Chongqing Leapro Import & Export Co., Ltd. Là nền tảng giao dịch và dịch vụ trực tuyến B2B chuyên nghiệp đầu tiên về thiết bị máy móc và MRO (Bảo trì, Sửa chữa & Vận hành) tại Trung Quốc, chúng tôi phục vụ những khách hàng tổ chức (B2B) trong ngành công nghiệp trên toàn cầu. Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một diễn đàn để các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Trung Quốc có thể tiếp cận thị trường quốc tế nhằm giới thiệu sản phẩm của họ trong không gian này. Chúng tôi tin tưởng vào năng lực sản xuất của Trung Quốc và tự hào đóng góp vào chương trình nghị sự quốc gia lớn hơn.

Vui lòng xem xét các quy tắc về việc sử dụng và truy cập vào Trang web của quý vị sau đây ("Thỏa thuận"). Cũng xin lưu ý rằng việc sử dụng hoặc truy cập vào Trang web này đồng nghĩa với việc quý vị đồng ý tuyệt đối tuân theo và chịu ràng buộc bởi Thỏa thuận này, mặc dù quý vị có thể "đánh dấu" một phần cụ thể của Trang web này và do đó bỏ qua Thỏa thuận này. Nếu quý vị không chấp nhận bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này, vui lòng không sử dụng hoặc truy cập vào Trang web.

 

1. Áp dụng các Điều khoản sử dụng

 

1.1 Việc sử dụng và truy cập vào Trang web và các dịch vụ, phần mềm và sản phẩm của Trang web (được gọi chung là "Các Dịch vụ") được điều chỉnh bởi tất cả các điều khoản và điều kiện liên quan đến Thỏa thuận này cũng như Chính sách Bảo mật và Riêng tư, Chính sách Quyền Sở hữu Trí tuệ và bất kỳ các quy tắc và chính sách khác của Trang web mà cdind.vn có thể công bố vào từng thời điểm. Thỏa thuận này cũng như các quy tắc và chính sách khác của Trang web được gọi chung là các "Điều khoản". Trong khi đó, đối với các hoạt động mua hàng và giao dịch của quý vị trên Trang web, Thỏa thuận Đăng ký và các điều khoản và điều kiện liên quan giữa quý vị với tư cách là Người mua hoặc Người bán và cdind.vn sẽ ràng buộc quý vị. Do đó, chúng tôi khuyên quý vị nên đọc kỹ Thỏa thuận này và tất cả các điều khoản, điều kiện và thông tin bổ sung có liên quan, bao gồm, nhưng không giới hạn, Thỏa thuận Đăng ký, Chính sách Bảo mật và Riêng tư và Chính sách Quyền Sở hữu Trí tuệ.

 

1.2 Xin lưu ý thêm rằng khi sử dụng và/hoặc truy cập vào Trang web, quý vị cũng phải tuân theo các điều khoản và điều kiện áp dụng cho một số Dịch vụ Thành viên cụ thể (được định nghĩa dưới đây). Trong trường hợp có mâu thuẫn hoặc không nhất quán giữa các điều khoản, điều kiện, thông tin nói trên và các điều khoản và điều kiện áp dụng cho Dịch vụ Thành viên cụ thể đó, các điều khoản và điều kiện áp dụng cho Dịch vụ Thành viên cụ thể đó sẽ được ưu tiên áp dụng.

 

1.3 Dịch vụ thành viên có nghĩa là một tính năng hoặc chức năng nhất định mà cdind.vn chỉ dành cho những Người dùng trả tiền đã trải qua quy trình đăng ký hoặc xác minh cụ thể. Nội dung và cơ cấu phí của Dịch vụ Thành viên sẽ được cdind.vn xác định một cách độc lập và báo cáo cho Người dùng áp dụng vào từng thời điểm và bất cứ thời điểm nào thông qua một thông báo được đăng trên trang web, email hoặc các phương tiện khác.

 

1.4 Quý vị thừa nhận và đồng ý rằng cdind.vn có thể sửa đổi bất kỳ Điều khoản nào vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách đăng các điều khoản sửa đổi và điều chỉnh có liên quan lên trang web. Bằng cách tiếp tục sử dụng Dịch vụ hoặc Trang web, quý vị đồng ý rằng các Điều khoản sửa đổi áp dụng cho quý vị.

 

1.5 Nếu cdind.vn đã đăng hoặc cung cấp bản dịch của phiên bản tiếng Anh của các Điều khoản, quý vị đồng ý rằng bản dịch chỉ được cung cấp để thuận tiện và rằng phiên bản tiếng Anh sẽ điều chỉnh việc sử dụng Dịch vụ hoặc Trang web của quý vị.

 

1.6 Các điều khoản không thể được sửa đổi trừ khi được lập thành văn bản bởi một cán bộ ủy quyền của cdind.vn.

 

2. Sử dụng Trang web

 

2.1 Bằng cách chấp nhận các Điều khoản Sử dụng này thông qua việc sử dụng hoặc truy cập vào Trang web, quý vị tuyên bố rằng quý vị (a) là người đang ở độ tuổi hợp pháp và có thể tạo thành một hợp đồng ràng buộc pháp lý trong khu vực pháp lý mà quý vị là cư dân và từ đó quý vị sử dụng Dịch vụ và (b) được phép nhận bất kỳ Dịch vụ nào theo luật pháp của khu vực pháp lý mà quý vị là cư dân và từ đó quý vị sử dụng Dịch vụ. Nếu quý vị không đồng ý (hoặc không thể tuân thủ) Mục 2.1 này, quý vị không được sử dụng trang web này.

 

2.2 Tất cả thông tin đăng ký và thanh toán được cung cấp trên Trang web phải trung thực và chính xác. Mỗi Người dùng phải tự chịu trách nhiệm về các thông tin và nội dung được đăng trên trang web. Việc cung cấp thông tin không trung thực hoặc không chính xác tạo thành một vi phạm các Điều khoản Sử dụng này.

 

2.3 Tất cả các tài liệu, bao gồm hình ảnh, văn bản, minh hoạ, thiết kế, biểu tượng, ảnh chụp, chương trình, clip nhạc hoặc tải xuống, video clip và các tài liệu viết và các tài liệu khác thuộc Trang web này (gọi chung là các "Nội dung") chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại. Quý vị có thể tải xuống hoặc sao chép các Nội dung và các tài liệu có thể tải về khác trên Trang web để sử dụng cho mục đích cá nhân của quý vị. Không có quyền, quyền sở hữu hoặc quyền lợi nào trong bất kỳ tài liệu hoặc phần mềm được tải xuống nào được chuyển giao cho quý vị như là kết quả của bất kỳ hành động tải xuống hoặc sao chép nào như vậy. Quý vị không được sao chép (ngoại trừ như đã nêu ở trên), xuất bản, truyền tải, phân phối, trình bày, chỉnh sửa, tạo các sản phẩm phái sinh từ, bán hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động bán hoặc khai thác dưới bất kỳ hình thức nào, toàn bộ hoặc một phần bất kỳ Nội dung nào, Trang web hoặc bất kỳ phần mềm nào có liên quan. Tất cả các phần mềm được sử dụng trên trang web này là tài sản của cdind.vn hoặc nhà cung cấp phần mềm và được bảo vệ bởi Luật bản quyền quốc tế. Nội dung và phần mềm trên trang web này chỉ có thể được sử dụng như một nguồn mua hàng. Bất kỳ mục đích nào khác, bao gồm sao chép (ngoại trừ như đã nêu ở trên), sửa đổi, phân phối, truyền tải, tái bản, trình bày hoặc thực hiện các Nội dung trên Trang web đều bị nghiêm cấm nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản từ cdind.vn.

 

2.4 Khi truy cập vào trang web, hoặc sử dụng các dịch vụ của trang web, quý vị không:

 

a) Đăng hoặc truyền tải nội dung sai lệch, không chính xác, gây hiểu nhầm, phỉ báng hoặc bôi nhọ (bao gồm nhưng không giới hạn trong quy trình đăng ký và trên diễn đàn cdind.vn);

 

b) Vi phạm bất kỳ luật, quy định, quyền của bên thứ ba hoặc chính sách của chúng tôi, chẳng hạn như quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba;

 

c) Không thanh toán cho các sản phẩm và hàng hóa mà quý vị đã mua;

 

d) Thao túng quy trình lập hóa đơn của cdind.vn, hoặc không thanh toán tiền hoặc phí còn nợ cho cdind.vn;

 

e) Làm hỏng các hệ thống phản hồi và xếp hạng;

 

f) Chuyển nhượng Tài khoản CDindustry của quý vị (bao gồm User ID và Password) cho một bên khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của cdind.vn;

 

g) Phân phối thư rác, truyền thông điện tử số lượng lớn, thư liên hoàn, hoặc đề án kim tự tháp lên trang web;

 

h) Phát tán virus hoặc bất kỳ công nghệ nào khác có thể gây hại cho cdind.vn và trang web, hoặc lợi ích hoặc tài sản của người dùng khác;

 

i) Thu thập thông tin của Người dùng khác, bao gồm, nhưng không giới hạn, các địa chỉ email và User ID của họ, mà không có sự đồng ý trước của họ, để thu lợi nhuận; hoặc

 

j) Chịu trách nhiệm đối với Trang web hoặc cdind.vn.

 

2.5 Tùy theo quyết định của chúng tôi, cdind.vn có quyền xoá ra khỏi trang web bất kỳ tài liệu hoặc danh sách nào mà chúng tôi cho là bất hợp pháp, vi phạm Thỏa thuận, có thể dẫn đến bất kỳ trách nhiệm nào đối với cdind.vn, hoặc không thích hợp.

 

2.6 cdind.vn có quyền hạn chế, chấm dứt và từ chối quyền sử dụng hoặc truy cập vào Trang web và Dịch vụ của bất kỳ Người dùng nào vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, vi phạm Thỏa thuận này và chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với cdind.vn. Mỗi Người dùng tại đây đồng ý rằng trong mọi trường hợp, cdind.vn không chịu trách nhiệm với bất kỳ Người dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đối với việc Người dùng không thể sử dụng hoặc truy cập vào Trang Web và/hoặc Dịch vụ.

 

2.7 cdind.vn có thể giới thiệu, thay đổi, nâng cấp, áp đặt các điều kiện cho, đình chỉ hoặc ngừng bất kỳ Dịch vụ nào (hoặc bất kỳ tính năng nào trong Dịch vụ) mà không cần thông báo trước, ngoại trừ trong trường hợp Dịch vụ tính phí, những thay đổi đó sẽ không ảnh hưởng bất lợi đáng kể đến người dùng trả tiền đang sử dụng Dịch vụ.

 

2.8 Một số Dịch vụ có thể được cung cấp bởi các chi nhánh của cdind.vn thay mặt cho cdind.vn.

 

3. Mua hàng trên Trang web

 

3.1 Quý vị phải đăng ký trên trang web ("Người dùng đã đăng ký") để mua hàng trên trang web và / hoặc truy cập vào một số Dịch vụ. Tình trạng của quý vị là Người dùng đã đăng ký và quy trình mua hàng được điều chỉnh bởi Thỏa thuận Đăng ký và mọi điều khoản và điều kiện liên quan đến Thỏa thuận Đăng ký. cdind.vn có thể từ chối đơn đăng ký của một Người dùng vì bất kỳ lý do gì. Khi đăng ký trên trang web, cdind.vn sẽ gán một tài khoản ("Tài khoản DHgate") và cấp một nhận dạng người dùng (User ID) và mật khẩu ("Password") cho mỗi Người dùng đã đăng ký.

 

3.2 Mỗi Người dùng sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin hoặc tài liệu về thực thể, doanh nghiệp hoặc sản phẩm / dịch vụ của mình như là một phần của quy trình đăng ký trên trang web hoặc việc sử dụng bất kỳ Dịch vụ hoặc tài khoản cdind.vn. Mỗi người dùng tuyên bố, bảo đảm và đồng ý rằng (a) các thông tin và tài liệu đó, dù được cung cấp trong quy trình đăng ký hay sau đó trong suốt quy trình tiếp tục sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ, là hoàn toàn đúng, chính xác, hiện hành và đầy đủ, và (b) Người dùng sẽ duy trì và kịp thời sửa đổi tất cả các thông tin và tài liệu để đảm bảo đúng, chính xác, hiện hành và đầy đủ.

 

3.3 Mỗi tài khoản có User ID và Password riêng biệt. Mỗi Người dùng đã đăng ký phải tự chịu trách nhiệm bảo mật User ID và Password của mình và chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động xảy ra dưới Tài khoản cdind.vn của mình. Không Người dùng đã đăng ký nào có thể chia sẻ, chỉ định, hoặc cho phép sử dụng Tài khoản, User ID hoặc Password của mình bởi người khác bên ngoài thực thể kinh doanh riêng của Người dùng đã đăng ký. Người dùng đã đăng ký đồng ý thông báo ngay cho cdind.vn nếu nhận thấy bất kỳ hành vi sử dụng trái phép password hoặc tài khoản của mình hoặc bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật khác của Tài khoản cdind.vn của mình.

 

3.4 Người dùng đồng ý rằng tất cả các hoạt động xảy ra dưới Tài khoản cdind.vn của mình (bao gồm, nhưng không giới hạn, đăng bất kỳ thông tin về công ty hoặc sản phẩm nào, nhấp chuột để chấp nhận bất kỳ thỏa thuận hoặc quy định bổ sung nào, đặt mua hoặc thanh toán bất kỳ dịch vụ nào, gửi e-mail bằng tài khoản e-mail mới nhất hoặc gửi tin nhắn SMS) sẽ được coi là đã được quý vị cho phép.

 

3.5 Người dùng thừa nhận rằng việc chia sẻ tài khoản với người khác hoặc cho phép nhiều người dùng bên ngoài thực thể kinh doanh của mình sử dụng tài khoản (gọi chung là "Nhiều người dùng") có thể gây ra thiệt hại không thể khắc phục đối với cdind.vn hoặc những người dùng khác của trang web. Người dùng sẽ phải bồi thường cho cdind.vn, các chi nhánh, giám đốc, nhân viên, đại lý và đại diện của cdind.vn đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào (bao gồm nhưng không giới hạn tổn thất lợi nhuận) do hậu quả của việc nhiều người dùng tài khoản của người dùng. Người dùng cũng đồng ý rằng trong trường hợp nhiều người dùng tài khoản của người dùng hoặc Người dùng không bảo đảm tính bảo mật của tài khoản của mình, cdind.vn sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hành vi vi phạm đó và có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt Tài khoản cdind.vn của người dùng mà không phải chịu trách nhiệm đối với Người dùng.

 

3.6 Bằng cách xác nhận việc mua hàng của quý vị khi kết thúc quy trình thanh toán, quý vị đồng ý chấp nhận và thanh toán cho các hàng hóa đã mua. Quý vị nhận thức rõ rằng việc thanh toán chậm có thể tạo thành một vi phạm hợp đồng và quý vị sẽ tự chịu trách nhiệm về vi phạm đó.

 

3.7 Mỗi Người dùng hiểu và chấp nhận rằng giá được niêm yết cho sản phẩm trên Trang web và / hoặc giá trả cho sản phẩm bao gồm khoản hoa hồng phải trả cho cdind.vn.

 

3.8 Quý vị hiểu rằng khi sử dụng và truy cập vào trang web hoặc bất kỳ Dịch vụ nào được cung cấp trên Trang web, quý vị có thể gặp phải nội dung có thể được coi là xúc phạm, khiếm nhã, hoặc phản cảm, nội dung có thể hoặc không thể được xác định là như vậy. Quý vị đồng ý sử dụng trang web này và bất kỳ Dịch vụ nào và chịu mọi rủi ro và rằng cdind.vn sẽ không chịu trách nhiệm đối với quý vị về nội dung có thể được coi là xúc phạm, khiếm nhã, hoặc phản cảm.

 

3.9 Mỗi Người dùng hiểu và chấp nhận rằng sản phẩm hoặc nội dung trên Trang web có thể liên quan đến bản quyền, nhãn hiệu thương mại, bí mật thương mại, bằng sáng chế và các quyền cá nhân hoặc độc quyền khác của một bên thứ ba. Hơn nữa, mỗi Người dùng đồng ý rằng Người dùng tải lên hoặc trình bày nội dung và thông tin trên trang web sẽ tự chịu trách nhiệm đối với bất kỳ vi phạm quyền của bên thứ ba. Trang web và cdind.vn sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành vi xâm phạm hoặc tranh chấp mua hàng nào liên quan đến sở hữu trí tuệ và / hoặc các quyền cá nhân hoặc độc quyền khác của bên thứ ba.

 

3.10 Khi có yêu cầu của chính phủ, cơ quan thực thi pháp luật, hoặc chủ nợ có quyền lợi hợp pháp bị ảnh hưởng, hoặc khi có trát đòi hầu toà hoặc tài liệu pháp lý khác, cdind.vn có thể tiết lộ danh tính và thông tin liên hệ của Người dùng. Người dùng đồng ý không kiện tụng hoặc khiếu nại cdind.vn đối với việc tiết lộ như vậy.

 

3.11 Trang web có thể cho phép Người dùng truy cập nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp bởi các bên thứ ba thông qua các siêu liên kết (dưới dạng liên kết từ, biểu ngữ, kênh hoặc khác), API hoặc bằng cách khác. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện và/hoặc các chính sách bảo mật của những trang web đó trước khi sử dụng. Quý vị thừa nhận rằng cdind.vn không có quyền kiểm soát đối với những trang web của bên thứ ba đó, không giám sát những trang web đó, và cdind.vn sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với bất kỳ ai đối với những trang web đó, hoặc bất kỳ nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp trên những trang web đó.

 

4. Giao dịch giữa Người mua và Người bán

 

4.1 Mỗi Người dùng hiểu và đồng ý rằng cdind.vn không phải là người bán hoặc trung tâm buôn bán truyền thống. Thông qua trang web, cdind.vn chỉ cung cấp một nền tảng trực tuyến hoặc địa điểm trao đổi thông tin và giao dịch giữa Người mua và Người bán, bao gồm nền tảng giao dịch dựa trên web điện tử để Người dùng đặt, chấp nhận, giao kết, quản lý và hoàn thành đơn đặt hàng để cung cấp sản phẩm và dịch vụ trực tuyến theo Thỏa thuận Đăng ký. Mặc dù cdind.vn sẽ thường xuyên theo dõi hoạt động của Trang web để thực hiện nghĩa vụ cẩn trọng của mình, nhưng cdind.vn không xem xét và kiểm tra từng mục nội dung và niêm yết đăng tải để tìm kiếm vi phạm hoặc hoạt động bất hợp pháp.

 

4.2 Bất kể các Điều khoản này, không có mối quan hệ đại lý nào sẽ được tạo ra giữa cdind.vn và bất kỳ Người bán hoặc Người mua nào liên quan đến việc niêm yết và giao dịch, cho dù các giao dịch đó có được thực hiện thông qua trang web hay không.

 

4.3 Người dùng thừa nhận rằng mặc dù cdind.vn cố gắng hết sức để cung cấp cho Người dùng những thông tin và niêm yết chính xác được người bán đăng tải và thực hiện các xác minh tổng thể về danh tính của người bán nhưng vẫn có những rủi ro liên quan đến mua hàng trực tuyến từ các bên. Do đó, chúng tôi khuyến khích quý vị, những người dùng Trang web, nên sử dụng các công cụ liên quan sẵn có, sự phán đoán hợp lý và trí khôn khi thực hiện thỏa thuận trực tuyến.

 

4.4 Trong mọi trường hợp, cdind.vn sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ xâm phạm hoặc tranh chấp giao dịch nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, các tranh chấp giao dịch về chất lượng, an toàn, vi phạm bảo hành, tính hợp pháp hoặc tính sẵn có của sản phẩm hoặc dịch vụ và thanh toán của người mua như bất kỳ vi phạm sở hữu trí tuệ của người bán.

 

4.5 Người dùng (bao gồm cả người bán và người mua) đồng ý giải phóng trách nhiệm và bồi thường cho cdind.vn và các đại lý, chi nhánh, giám đốc, cán bộ và nhân viên đối với tất cả các khiếu nại, yêu cầu, kiện tụng, tố tụng, chi phí, phí tổn và thiệt hại (bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ thiệt hại thực tế, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả) phát sinh từ hoặc có liên quan đến bất kỳ tranh chấp giao dịch nào về sản phẩm, niêm yết, hoặc thông tin trên Trang web.

 

4.6 Để giúp người bán và Người dùng đã đăng ký giải quyết bất kỳ tranh chấp giao dịch nào một cách có hiệu quả, cdind.vn đã thiết lập "Quy trình Xử lý Tranh chấp Giao dịch". Người bán và Người dùng đã đăng ký đồng ý rằng khi Người dùng đã đăng ký nộp các tranh chấp giao dịch cho cdind.vn, người bán và Người dùng đã đăng ký phải tuân thủ "Quy trình Xử lý Tranh chấp Giao dịch" và cho phép cdind.vn đưa ra quyết định ràng buộc cuối cùng liên quan đến tranh chấp.

 

5. Giới hạn trách nhiệm

 

5.1. Trong phạm vi tối đa mà pháp luật cho phép, Trang web này được cung cấp bởi cdind.vn trên cơ sở "theo hiện trạng", "sẵn có" và "với tất cả các sự kiện". cdind.vn không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào, rõ ràng hay ngụ ý, về hoạt động của Trang web hoặc thông tin, nội dung, tài liệu, hoặc sản phẩm trên trang web này. Trong phạm vi đầy đủ mà pháp luật hiện hành cho phép, cdind.vn từ chối bất kỳ và tất cả các bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ bảo đảm nào về điều kiện, chất lượng, độ bền, hiệu suất, tính chính xác, độ tin cậy, không vi phạm, tính bán được hoặc tính phù hợp cho một mục đích cụ thể. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, cdind.vn từ chối bất kỳ và tất cả các bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, đối với bất kỳ hàng hóa nào được cung cấp trên trang web này. Tất cả các bảo đảm, tuyên bố, điều kiện và cam kết như vậy được loại trừ. Khi sử dụng hoặc truy cập Trang web, quý vị thừa nhận rằng quý vị hoàn toàn tự chịu mọi rủi ro. Từ chối này không áp dụng cho bất kỳ bảo hành sản phẩm nào do nhà sản xuất cung cấp. Từ chối này là một phần thiết yếu của thỏa thuận này.

 

5.2. Trong mọi trường hợp và theo lý do pháp lý hoặc hợp lý nào, dù là trong khế ước, hợp đồng, trách nhiệm nghiêm ngặt hoặc khác, cdind.vn hoặc bất kỳ chi nhánh, nhân viên, giám đốc, cán bộ, đại lý, nhà cung cấp của cdind.vn không phải chịu trách nhiệm với quý vị hoặc bất kỳ người nào khác đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả nào phát sinh từ hoặc có liên quan đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Trang web, bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại về tổn thất lợi nhuận, mất lợi thế thương mại, mất dữ liệu, hoạt động đình công, tính chính xác của kết quả, hoặc sự cố hoặc trục trặc máy tính, ngay cả khi đại diện ủy quyền của cdind.vn đã được thông báo hoặc biết về khả năng thiệt hại đó.

 

5.3. Ngoài ra, trong mọi trường hợp, cdind.vn không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại phát sinh từ bất kỳ một trong những điều dưới đây, cho dù đó là thiệt hại đặc biệt, trực tiếp, gián tiếp, trừng phạt, ngẫu nhiên hay do hậu quả, hoặc liên quan đến hợp đồng, sơ suất, cẩu thả:

 

a) Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến hàng hoá, dịch vụ hoặc thông tin mua hoặc thu được từ người bán hoặc bên thứ ba thông qua trang web, bao gồm nhưng không giới hạn các tranh chấp về chất lượng, an toàn, bảo hành, tính hợp pháp hoặc tính sẵn có của hàng hoá, dịch vụ hoặc thông tin đó;

 

b) Bất kỳ vi phạm nào về Quyền của Bên thứ ba trên trang web;

 

c) Truy cập trái phép vào dữ liệu hoặc thông tin cá nhân của bất kỳ Người dùng nào trên Trang web; hoặc

 

d) Tuyên bố hoặc hành vi của bất kỳ người dùng trang web.

 

5.4. Bất kể quy định nào nêu trên, nếu cdind.vn, nhân viên, đại lý, chi nhánh, đại diện của cdind.vn hoặc bất kỳ ai hoạt động thay mặt cho cdind.vn được tìm thấy là chịu trách nhiệm, thì trách nhiệm của cdind.vn sẽ không vượt quá số tiền hoa hồng mà quý vị trả liên quan đến việc sử dụng trang web trong thời gian ba tháng trước ngày phát sinh khiếu nại.

 

5.5. cdind.vn sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại đặc biệt, trực tiếp, gián tiếp, trừng phạt, ngẫu nhiên hay do hậu quả nào hoặc bất kỳ thiệt hại nào khác (bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại về tổn thất lợi nhuận hoặc tiết kiệm, gián đoạn kinh doanh hoặc mất thông tin), dù là trong hợp đồng, do sơ suất, cẩu thả, luật công bằng hoặc khác hoặc bất kỳ thiệt hại nào khác phát sinh từ bất kỳ điều nào sau đây: (1) sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web hoặc dịch vụ, (2) bất kỳ khiếm khuyết nào trong hàng hoá, mẫu, dữ liệu, thông tin hoặc dịch vụ mua hoặc thu được từ một Người dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào thông qua trang web, (3) bất kỳ vi phạm về quyền bên thứ ba hoặc khiếu nại hoặc yêu cầu rằng việc sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, phân phối, chào hàng, trưng bày, mua, bán và/hoặc sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp hoặc trình bày trên Trang web có thể vi phạm hoặc có thể bị cáo buộc vi phạm quyền bên thứ ba hoặc khiếu nại của bất kỳ bên nào mà họ có quyền bào chữa hoặc bồi thường liên quan đến đòi quyền lợi, yêu cầu hoặc khiếu nại của người khiếu nại quyền bên thứ ba, (4) truy cập trái phép vào dữ liệu hoặc thông tin cá nhân của bất kỳ Người dùng nào bởi bên thứ ba, (5) Tuyên bố hoặc hành vi của bất kỳ người dùng trang web, hoặc (6) bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Dịch vụ, kể cả do sơ suất.

 

5.6. Các giới hạn và loại trừ trách nhiệm pháp lý đối với quý vị theo các Điều khoản này sẽ được áp dụng trong phạm vi tối đa mà luật pháp cho phép và sẽ được áp dụng dù cdind.vn đã được thông báo hoặc biết về khả năng xảy ra những thiệt hại phát sinh đó hay chưa.

 

6. Bồi thường

 

Quý vị đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho cdind.vn và các chi nhánh, giám đốc, cán bộ và nhân viên của cdind.vn không bị thiệt hại từ và đối với bất kỳ và tất cả các tổn thất, khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, chi phí và phí tổn, kể cả phí luật sư, phát sinh từ hoặc có liên quan đến 1) việc sử dụng trang web của quý vị, (2) việc vi phạm bất kỳ tuyên bố và/hoặc bảo đảm nào của quý vị đối với cdind.vn và (3) các khiếu nại được đòi bởi những người khiếu nại quyền bên thứ ba hoặc các bên thứ ba liên quan đến sản phẩm được cung cấp hoặc trình bày trên Trang web.

 

7. Bất khả kháng

 

Trong mọi trường hợp, cdind.vn sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ hoặc sự cố hoặc gián đoạn nào của nội dung hoặc dịch vụ được cung cấp qua trang web gây ra, dù là trực tiếp hoặc gián tiếp, bởi thiên tai, tác động hoặc nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn, sự cố máy tính, viễn thông hoặc bất kỳ sự cố thiết bị nào khác, mất điện, đình công, tranh chấp lao động, bạo loạn, nổi dậy, rối loạn dân sự, thiếu lao động hoặc vật liệu, hỏa hoạn, lũ lụt, bão, nổ, thiên tai, chiến tranh, hành động của chính phủ, lệnh của tòa án hoặc pháp đình trong nước hoặc nước ngoài hoặc không thực hiện bởi bên thứ ba.

 

8. Bản quyền, Nhãn hiệu Thương mại và Các Quyền Sở hữu Trí tuệ khác

 

8.1 Trừ khi có quy định khác, tất cả các nội dung trên trang web là bản quyền, nhãn hiệu thương mại, mã thiết trí kinh doanh và/hoặc tài sản trí tuệ khác được sở hữu, kiểm soát hoặc cấp phép bởi cdind.vn hoặc một trong các chi nhánh của cdind.vn và được bảo vệ bởi luật pháp Trung quốc và luật bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu thương mại quốc tế và luật tài sản trí tuệ khác. Việc biên soạn (nghĩa là việc thu thập, sắp xếp và tập hợp) tất cả các Nội dung trên trang web này là tài sản độc quyền của cdind.vn và cũng được bảo vệ bởi luật bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu thương mại quốc tế và luật tài sản trí tuệ khác.

 

8.2 cdind.vn và các nhà cung cấp và/hoặc người cấp giấy phép của cdind.vn bảo lưu tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong tất cả các văn bản, chương trình, sản phẩm, quy trình, công nghệ, nội dung và các tài liệu khác xuất hiện trên trang web. Việc truy cập vào trang web không cấp và sẽ không được coi là cấp cho bất kỳ ai bất kỳ giấy phép nào dưới bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của cdind.vn hoặc của bất kỳ bên thứ ba nào. Tên và biểu tượng của cdind.vn cùng với tất cả tên, nhãn hiệu thiết kế và khẩu hiệu của sản phẩm, dịch vụ liên quan là nhãn hiệu thương mại của cdind.vn. Tất cả các nhãn hiệu khác là tài sản của các công ty tương ứng. Không có nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ hoặc giấy phép biểu tượng nào được cấp liên quan đến các tài liệu có trên trang web này. Việc truy cập vào trang web này không cho phép bất cứ ai sử dụng bất kỳ tên, biểu tượng hoặc nhãn hiệu nào dưới bất kỳ hình thức nào. Nghiêm cấm sử dụng trái phép những tên, biểu tượng hoặc nhãn hiệu này.

 

8.3 Các tham chiếu trên trang web này đến bất kỳ tên, nhãn hiệu, sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba hoặc các liên kết siêu văn bản đến trang web hoặc thông tin bên thứ ba được cung cấp chỉ nhằm mục đích thuận tiện cho quý vị và không cấu thành hay ngụ ý sự phê chuẩn, tài trợ hoặc khuyến cáo của cdind.vn về bên thứ ba, thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ. cdind.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web bên thứ ba nào và không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về nội dung hoặc tính chính xác của tài liệu trên bất kỳ trang web nào. Nếu quý vị quyết định liên kết đến bất kỳ trang web của bên thứ ba nào, quý vị hoàn toàn tự chịu rủi ro.

 

9. Chấm dứt

 

Những Điều khoản Sử dụng này có hiệu lực trừ phi và cho đến khi được chấm dứt bởi quý vị hoặc cdind.vn. Quý vị có thể chấm dứt Thỏa thuận này bất cứ lúc nào, với điều kiện là quý vị không tiếp tục sử dụng trang web này. cdind.vn cũng có thể chấm dứt Thỏa thuận này bất cứ lúc nào và ngay lập tức mà không cần thông báo và theo đó từ chối việc truy cập vào trang web của quý vị, nếu theo ý của cdind.vn, quý vị không tuân thủ bất kỳ điều khoản hoặc quy định nào của Thỏa thuận này. Khi quý vị hoặc cdind.vn chấm dứt Thỏa thuận này, quý vị phải nhanh chóng hủy bỏ tất cả các tài liệu đã tải về hoặc thu được từ trang web này, cũng như tất cả các bản sao của các tài liệu đó, cho dù được thực hiện theo những Điều khoản Sử dụng này hoặc bằng cách khác. Quyền của cdind.vn đối với bất kỳ Nội dung nào, và các quy định của Mục 2.6, 3, 4, 5, 6, 8, 10 và 11, sẽ vẫn có hiệu lực sau khi chấm dứt Thỏa thuận này.

 

10. Thông báo

 

10.1 Tất cả các thông báo hoặc yêu cầu cho một Người dùng sẽ có hiệu lực nếu được giao tận tay, qua email tới địa chỉ email được cung cấp cho cdind.vn trong quy trình đăng ký (có thể cập nhật vào từng thời điểm, nếu có) hoặc bằng cách đăng thông báo hoặc yêu cầu trên một khu vực của Trang web mà có thể truy cập công khai miễn phí. Thông báo cho một Người dùng sẽ được coi là đã nhận được bởi Người dùng đó nếu và khi: (1) cdind.vn có thể chứng minh rằng thông báo, dù là dưới dạng vật lý hay điện tử, đã được gửi đến Người dùng đó, hoặc (2) ngay khi cdind.vn đăng thông báo trên một khu vực của Trang web mà có thể truy cập công khai miễn phí.

 

10.2 Quý vị đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo, yêu cầu, tiết lộ và các thông tin liên lạc khác mà cdind.vn gửi cho quý vị theo phương thức điện tử đáp ứng yêu cầu pháp lý rằng thông báo đó phải bằng văn bản.

 

11. Điều khoản chung 

11.1 Những điều khoản sử dụng này thể hiện thỏa thuận hoàn chỉnh giữa các bên liên quan đến việc sử dụng Trang web và Dịch vụ của quý vị và thay thế cho tất cả các thỏa thuận và tuyên bố bằng văn bản hoặc bằng miệng trước đó giữa người dùng và cdind.vn liên quan đến cùng một vấn đề.

 

11.2 Các tiêu đề được sử dụng trong các Điều khoản Sử dụng này chỉ nhằm mục đích tham khảo và trong mọi trường hợp không xác định hoặc giới hạn phạm vi của khoản đó.

 

11.3 Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này được coi là không thể thực thi vì bất kỳ lý do gì, thì điều khoản đó sẽ bị xóa bỏ hoặc sửa đổi đến phạm vi cần thiết để có thể thực thi và các điều khoản khác của Thỏa thuận này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.

 

11.4 Việc cdind.vn không kiện tụng liên quan đến vi phạm Thỏa thuận này của quý vị hoặc của người khác không cấu thành một khước từ và không hạn chế quyền của cdind.vn đối với vi phạm đó hoặc các vi phạm tiếp theo.

 

11.5 cdind.vn và quý vị là những nhà thầu độc lập, và không có quan hệ đại lý, liên danh, liên doanh, chủ-nhân viên hoặc người nhượng quyền-người được nhượng quyền nào được dự định hoặc tạo ra bởi các Điều khoản này.

 

11.6 Việc cdind.vn không thực hiện bất kỳ quyền hoặc không kiện tụng liên quan đến bất kỳ vi phạm Điều khoản nào của quý vị sẽ không cấu thành một khước từ quyền đó cũng không cấu thành một khước từ quyền kiện tụng của cdind.vn đối với các vi phạm tiếp theo hoặc tương tự.

 

11.7 cdind.vn có thể tùy ý chuyển nhượng hợp đồng này và toàn bộ hoặc một phần các quyền, nghĩa vụ và lợi ích của mình cho bất kỳ bên hoặc thực thể nào; tuy nhiên, Người dùng không được chuyển nhượng các quyền, nghĩa vụ và lợi ích của mình theo hợp đồng này cho bất kỳ bên hoặc thực thể nào.

 

11.8 Bất kỳ kiện tụng hoặc tố tụng nào phát sinh từ hoặc có liên quan đến Thỏa thuận này hoặc việc sử dụng trang web này của quý vị phải được đệ trình lên Ủy ban Trọng tài Thương mại và Kinh tế Quốc tế Trung Quốc để phân xử. Phân xử trọng tài được thực hiện theo các quy tắc trọng tài của Ủy ban có hiệu lực vào thời điểm xin phân xử trọng tài. Quyết định trọng tài sẽ là quyết định cuối cùng và ràng buộc cả hai bên.

 

11.9 Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh bởi và giải thích theo pháp luật Việt Nam mà không quan tâm đến mâu thuẫn của các quy định pháp luật.

 

11.10 Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản ngôn ngữ khác của Thỏa thuận này, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.